Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
Ellen Trane Nørby

Ny minister

- Ellen Trane Nørby er ny minister for børn, undervisning og ligestilling.
Pige, der kigger ned

Folkeskolens prøver

- læs mere om folkeskolens prøver
Forum

Tilsyn

- nye temasider om tilsyn med institutioner

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har primært ansvaret for:

  • Kvalitetsudvikling af fag og uddannelser på ministeriets område, herunder for udgående kvalitetsunderstøttende aktiviteter med fokus på lokal kapacitetsopbygning
  • Udvikling af fag og uddannelsers indhold
  • Fagligt kvalitetstilsyn
  • Prøver, test og eksamener på uddannelser under ministeriet
  • Tilskudsforvaltning og økonomisk tilsyn.

Nyheder

Alle nyheder
Vis flere
Vis færre

Aktuelle udbud

Se aktuelle udbud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Udbud af rammeaftale om levering af it-hjælpemidler (frist: 04.06.15)

Kvalitetsudvikling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvar for kvalitetsudvikling i folkeskolen.

Læs mere.

Test, prøver og eksamen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for test, prøver og eksamen i folkeskolen, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning.

Læs mere.

Tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager tilsynsopgaver på alle Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings uddannelsesområder. Tilsynet omfatter blandt andet økonomisk tilsyn, institutionelt tilsyn og indholdsmæssigt/pædagogisk tilsyn.

Læs mere.

Tilskud og controlling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for tilskudsudbetaling og regnskaber. Herunder Statens selvforsikring.

Læs mere.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for specialpædagogisk støtte på frie grundskoler, frie kostskoler, højskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og videregående uddannelser.

Derudover har styrelsen ansvaret for en forsøgsordning med specialpædagogisk støtte på AMU-uddannelserne.

Læs mere på www.spsu.dk

Danskuddannelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for danskuddannelse til voksne udlændinge med flere. Herunder udvikling og kvalitetssikring af afsluttende danskprøver og modultests, information, efteruddannelse af undervisere og forstandere ved danskuddannelser samt prøver i relation til ophold og statsborgerskab.

Læs mere.